Người yêu có thể không có nhưng CHÓ phải có 1 con

12/10/2017 04:03:20

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những nam thanh nữ tú “FA trường tồn“.