Người tuổi Tuất năm 2018 có gì đặc biệt?

15/02/2018 06:02:58

Trong năm Mậu Tuất 2018, có người tuổi Tuất rất tốt về công danh nhưng cũng có người tuổi Tuất lại cần cẩn thận trong làm ăn, dễ thua thiệt về tài chính….


Theo chia sẻ của chuyên gia phong thủy Phạm Cương với PV Infonet , những người tuổi Tuất vào năm Tuất sẽ gặp sao Thái Tuế. Sao này chủ những việc lớn nên sự thành bại có sự phân cực rõ ràng. Người nào phát thì rất phát mà bại thì cũng dễ bại nặng nề. Vì vậy, nhiều khi các cụ ta xưa nay cẩn thận khuyên rằng người nào vào năm tuổi không nên làm việc gì lớn quá là vậy.

Song, ông Cương cho rằng, dù quan điểm trên có ý đúng nhưng cũng cần điều chỉnh lại. Cụ thể, năm nay là một năm rất tốt cho người Giáp Tuất (1994) nhất là về công danh, có lộc.

Người Canh Tuất (1970) có tiền nên đầu tư hơn giữ tiền mặt, nên đầu tư bất động sản sẽ tốt.

Người Mậu Tuất (1958), Bính Tuất (1946)  khá tốt không quá lo lắng cứ mạnh dạn làm ăn.

Ngoài ra, các tuổi Tuất mà sinh vào các cung giờ Sửu (1h-3h), Hợi (21h-23h), Ngọ (11h-13h) đề phòng hơn về sức khỏe bản thân và họa trộm cắp.