Nghi thức chém lợn Ném Thượng diễn ra kín đáo

22/02/2018 03:17:17

Góc sân đình - nơi diễn ra nghi thức chém lợn - được quây kín, xung quanh có hàng rào bảo vệ cấm du khách lại gần.

Làng Ném Thượng quây rào bảo vệ kín khu vực 'chém' lợn


Cảnh sát bảo vệ khu vực chém lợn. Video: Nguyễn Bắc