Nghệ An công bố môn thi tổ hợp thứ 3 kỳ thi tuyển vào lớp 10

04/04/2018 07:01:10

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa công bố môn thi thứ 3 về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Đây là lần đầu tiên Sở này áp dụng bài thi tổ hợp vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn.


Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019, thí sinh phải làm 3 bài thi là Toán, Ngữ Văn và Bài thi tổ hợp.

Riêng môn Toán và Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận. Điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi và được chấm theo thang điểm từ 0 - 10 và nhân hệ số 2.

Còn Bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu (trong đó môn Ngoại ngữ 20 câu, môn Giáo dục Công dân 15 câu và môn Sinh học 15 câu).

Điểm của bài thi tổ hợp là tổng điểm của tất cả các câu trong bài thi, mỗi câu 0,2 điểm và nhân hệ số 1. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được thực hiện theo hình thức thi tuyển và xét tuyển. Thi tuyển đối với các trường có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu giao. Xét tuyển đối với các trường còn lại.

Dự kiến, Kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 6, 7/6 năm 2018.