Ngày di sản Văn hóa Việt Nam sẽ có nhiều chương trình thú vị tại khu phố cổ Hà Nội

15/11/2017 12:54:20

Từ ngày 17 - 26/11, Ban quản lý phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cụ thể, chương trình có màn trình diễn áo dài của nhóm Đình Làng Việt cùng với bộ sưu tập tới từ hai nhà thiết kế nổi tiếng trong nước Đỗ Trịnh Hoài Nam và nhà thiết kế Lan Anh nhằm tôn vinh áo dài nam cũng như dòng áo dài truyền thống dành cho các sĩ tử năm xưa.

Đồng thời, chương trình còn có phần giao lưu về trang phục truyền thống của các nước Nga, Ấn Độ, Indonesia… để có thể hiểu hơn nét đặc sắc, đa dạng trong văn hóa của các nước trên thế giới.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như sắp đặt, giới thiệu không gian “Khoa cử xưa”; giao lưu văn hóa phố cổ thông qua giới thiệu nghệ thuật âm nhạc ca trù và hát chèo; giới thiệu văn hóa trà Việt…

Từ ngày 17 - 26/11/2017 Khu Phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra nhiều các chương trình thú vị.

Theo Ban tổ chức, đây là một hoạt động nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn di sản trong công chức, viên chức ngành Văn hóa - Thông tin nói chung và trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng; đồng thời động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc…

Các hoạt động này còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.