Natalie Portman lần đầu lộ bụng bầu

09/09/2016 08:04:02

Natalie Portman rạng rỡ khoe bụng bầu đứa con thứ 2 tại LHP Venice.