Muốn thành "võ sĩ" đâu phải chuyện dễ dàng

14/01/2018 05:51:45

Với những con người vụng về như thế này thì tốt nhất nên từ bỏ giấc mơ trở thành “võ sĩ“ đi.