Muốn thành ninja phải trải qua thất bại "thảm hại"

07/12/2017 11:46:41

Để có thể luyện thành một ninja siêu đẳng thì bất kì ai cũng phải trai qua những thất bại “thảm hại“.