Mừng 20/10, chị em nên "vui thôi, đừng vui quá"

20/10/2016 12:20:40

- Nếu có ăn mừng ngày này thì chị em cũng đừng vui quá kẻo lại mất vui.

Thứ Năm, ngày 20/10/2016 00:10 AM (GMT+7)

Chém Gió Thứ Năm, ngày 20/10/2016 00:10 AM (GMT+7)