Mùa mưa này anh không còn sợ... ngập lụt

19/07/2018 03:32:06

Có chiếc xe này đi trong mùa mưa thì không việc gì phải lo sợ chuyện "ngập lụt" nữa.