Một ngày bình thường của Mark Zuckerberg

12/12/2017 12:02:11

Người đàn ông 33 tuổi điều hành Facebook rất biết cân bằng giữa cuộc sống, thể thao, du lịch và gia đình.

Sau khi thức dậy lúc 8 giờ sáng, người sáng lập Facebook sẽ ngay lập tức kiểm tra Facebook, Facebook Messenger và ứng dụng WhatsApp trên điện thoại di động của mình.

<img data-reference-id="25271944" src="https://i-sohoa.vnecdn.net/2017/12/11/once-hes-gotten-his-morning-updates-its-time-to-work-out-zuckerberg-typically-exercises-about-three-times-a-week-1512984394_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Sau khi có các thông tin mới nhất, Zuckerberg sẽ bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên để ý tới sức khỏe và thường tập thể dục khoảng ba lần một tuần.&amp;lt;/p&amp;gt;">

Sau khi có các thông tin mới nhất, Zuckerberg sẽ bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên để ý tới sức khỏe và thường tập thể dục khoảng ba lần một tuần.