Mẹo đơn giản tiết lộ cơ thể bạn ở tuổi 20 hay 50

16/01/2018 10:09:35

Bạn có thể tự kiểm tra độ tuổi của cơ thể với bài tập cúi gập người đơn giản, theo Brightside.

<img class="displayAfterResize" data-reference-id="25346915" src="https://vcdn-suckhoe.vnecdn.net/2018/01/16/anh1-1516068150_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Đầu tiên, bạn kiểm tra độ tuổi cơ thể mình bằng động tác đứng thẳng chân và cúi gập người chạm tay vào sàn nhà. Sau đó đứng lên và cúi xuống một lần nữa.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Đầu tiên, bạn kiểm tra độ tuổi cơ thể mình bằng động tác đứng thẳng chân và cúi gập người chạm tay vào sàn nhà. Sau đó đứng lên và cúi xuống một lần nữa.

<img class="displayAfterResize" data-reference-id="25346916" src="https://vcdn-suckhoe.vnecdn.net/2018/01/16/anh2-1516068150_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Kết quả, nếu có thể chạm cả bàn tay vào sàn nhà trong khi vẫn đứng thẳng thì cơ thể của bạn khá dẻo dai. Độ tuổi của cơ thể khoảng 15-20.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Kết quả, nếu có thể chạm cả bàn tay vào sàn nhà trong khi vẫn đứng thẳng thì cơ thể của bạn khá dẻo dai. Độ tuổi của cơ thể khoảng 15-20.

<img class="displayAfterResize" data-reference-id="25346917" src="https://vcdn-suckhoe.vnecdn.net/2018/01/16/a-nh3-1516068151_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Nếu bạn có thể chạm đầu ngón tay vào sàn nhà và đầu gối hơi cong thì cơ thể vẫn chịu đựng được các bài tập này mà không quá khó chịu. Độ tuổi của cơ thể khoảng 25-38.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Nếu bạn có thể chạm đầu ngón tay vào sàn nhà và đầu gối hơi cong thì cơ thể vẫn chịu đựng được các bài tập này mà không quá khó chịu. Độ tuổi của cơ thể khoảng 25-38.

<img class="displayAfterResize" data-reference-id="25346918" src="https://vcdn-suckhoe.vnecdn.net/2018/01/16/anh4-1516068152_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Bạn chỉ có thể chạm được ngón tay vào mu bàn chân, đầu gối cong thì độ tuổi của cơ thể là 38-50. Ở tư thế này, bạn chỉ muốn đứng thẳng trở lại càng nhanh càng tốt, chứng tỏ cơ thể đã già.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Bạn chỉ có thể chạm được ngón tay vào mu bàn chân, đầu gối cong thì độ tuổi của cơ thể là 38-50. Ở tư thế này, bạn chỉ muốn đứng thẳng trở lại càng nhanh càng tốt, chứng tỏ cơ thể đã già.

<img class="displayAfterResize" data-reference-id="25346919" src="https://vcdn-suckhoe.vnecdn.net/2018/01/16/anh5-1516068153_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Bạn không thể chạm tay vào bàn chân và uốn cong người khiến đầu gối cong và đau cứng cơ thì độ tuổi của cơ thể đã ngoài 50.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Bạn không thể chạm tay vào bàn chân và uốn cong người khiến đầu gối cong và đau cứng cơ thì độ tuổi của cơ thể đã ngoài 50.

<img class="displayAfterResize" data-reference-id="25346920" src="https://vcdn-suckhoe.vnecdn.net/2018/01/16/anh6-1516068155_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, đừng lo lắng. Hãy làm các động tác cúi gập người chạm tay vào đất 30 lần một ngày sẽ có kết quả đáng ngạc nhiên trong một tháng.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, đừng lo lắng. Hãy làm các động tác cúi gập người chạm tay vào đất 30 lần một ngày sẽ có kết quả đáng ngạc nhiên trong một tháng.