Lợi nhuận tăng, vì sao Vietcombank vẫn giảm sốc lương nhân viên?

17/08/2016 07:07:30

Nếu trong quý 1, bình quân, mỗi nhân viên ngân hàng Vietcombank nhận 75,4 triệu đồng/người/3 tháng, tương ứng 25,13 triệu đồng/người/tháng thì đến quý 2, bình quân, mỗi nhân viên Vietcombank nhận 136,3 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 22,7 triệu đồng/người/tháng, giảm gần 3 triệu đồng/người/tháng so với quý 1. Điều

Vietcombank đã quyết định cắt giảm lương nhân viên gần 3 triệu/tháng trong khi lãi ròng 6 tháng đầu năm 2016 tăng 39%, đạt hơn 3.400 tỷ đồng khiến dư luận vô cùng khó hiểu.


Vụ việc khách hàng Vietcombank mất 500 triệu trong một đêm mới đây đã khiến nhiều sự cố về ngân hàng này lại được dịp để dư luận và cộng đồng mạng lật lại, trong đó có cả chuyện nội bộ mà mới đây nhất là việc Vietcombank giảm lương nhân viên gây sốc trong khi lãi ròng và quỹ lương tăng.


Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ mới đây, ngân hàng Vietcombank (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam) đã quyết định cắt giảm lương nhân viên gần 3 triệu đồng/tháng trong khi lãi ròng 6 tháng đầu năm 2016 tăng 39%, đạt hơn 3.400 tỷ đồng khiến dư luận vô cùng khó hiểu.


Cụ thể, tính riêng trong quý 2/2016, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này đạt 4,618 tỷ đồng, tăng trưởng 29%. Ngoài hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 111 tỷ đồng và hoạt động dịch vụ đạt 521 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ năm trước), các hoạt động khác đều ghi nhận lãi gia tăng.


Trong đó, lãi hoạt động ngoại hối tăng 16% lên 474 tỷ đồng, nguồn thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 277% lên 142 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng 28% lên 532 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong kỳ gần 2,631 tỷ đồng, tăng 66.5% chủ yếu do chi cho nhân viên và chi cho hoạt động quản lý công vụ; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xấp xỉ 1,700 tỷ đồng.


Tổng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 ghi nhận 1,972 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,580 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,271 tỷ đồng, tăng 36% và bằng 57% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 3,421 tỷ đồng, tăng 39% so với 6 tháng đầu năm 2015.


Tính đến thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản có của Ngân hàng đạt 678,274 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (674,395 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 537,418 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015, bằng 93% kế hoạch năm. Cho vay khách hàng ghi nhận 427,241 tỷ đồng, tăng 10.35% và đạt 94% kế hoạch năm.


Mặc dù được chú ý chính là lợi nhuận tăng đáng kể, số lượng nhân sự không mấy biến động, quỹ lương lại tăng, chỉ tiêu chi lương và phụ cấp trong quý 2 của ngân hàng này đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 426 tỷ đồng, tương ứng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế nhưng nhân viên Vietcombank vẫn bị giảm lương gần 3 triệu đồng/tháng so với quý 1.


Bên cạnh đó, một điểm đáng lưu ý chính là nợ xấu trong kỳ của Vietcombank tăng mạnh. Nợ xấu đạt 7.470 tỷ đồng, chiếm 1,75% tổng dư nợ và tăng 332 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi nợ có khả năng mất vốn và nợ dưới chuẩn giảm mạnh, chỉ tiêu nợ nghi ngờ tăng vọt từ con số 750 tỷ đồng hồi đầu năm lên 2.211 tỷ đồng.


Nợ xấu của Vietcombank tăng theo tăng trưởng tín dụng . Cuối quý 2, chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng tại Vietcombank là 534.945 tỷ đồng, tăng 34.417 tỷ đồng, tương ứng 6,9% so với hồi đầu năm.


Theo_Kiến Thức