Lần đầu tiên Việt Nam công bố Sách xanh ngoại giao

22/09/2016 12:44:11

Sách Xanh ngoại giao đầu tiên của Việt Nam gồm 6 chương giới thiệu chính sách đối ngoại và những thành tựu nổi bật gần đây.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong lễ công bố sáng nay. Ảnh: Thành Trung


"Cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015, mà còn nhìn lại cả hành trình 5 năm vừa qua, đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII", Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu trong lễ công bố sáng nay.


Thứ trưởng Trung cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố Sách xanh ngoại giao, trong khi nhiều nước trên thế giới hàng năm xuất bản các ấn phẩm tương tự, được gọi là "Sách Xanh ngoại giao" (Diplomatic Bluebook) hoặc Diplomatic Whitebook, Greenbook, nhằm giới thiệu về chính sách đối ngoại, những hoạt động đối ngoại nổi bật. Bộ Ngoại giao hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp để làm tốt hơn công tác đối ngoại, cũng như xuất bản Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam trong những năm tiếp theo.


Nội dung chính của Sách xanh gồm  khái quát tình hình quốc tế khu vực năm 2015; c hính sách đối ngoại của Việt Nam và những định hướng lớn cho công tác đối ngoại; những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và đa phương vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cuốn sách xanh Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: T.Trung


Việt Anh