Lần đầu công bố Sách xanh ngoại giao Việt Nam

23/09/2016 06:21:38

Bộ Ngoại giao ngày 22-9 tổ chức lễ công bố “Sách xanh ngoại giao Việt Nam (VN) 2015” nhằm giới thiệu chính sách đối ngoại của VN, những thành tựu nổi bật về đối ngoại của VN trong năm 2015.

V.THỊNH​

Cuốn sách gồm sáu chương, khái quát về tình hình thế giới, khu vực cũng như chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước VN, những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm 2015 và trong năm năm qua.


Sách cũng dành phần quan trọng đề cập công tác ngoại giao góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc . Trong đó cho hay VN tiếp tục duy trì trao đổi về vấn đề trên biển với Trung Quốc; kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở biển Đông; đề cao thiện chí hòa bình, lập trường đúng đắn của VN tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Ngoài ra, sách phân tích bảy điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII… Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức công bố Sách xanh về ngoại giao VN.

V.THỊNH​