Kienlongbank dự kiến lên sàn Upcom trong quý II

22/04/2017 02:37:29

Ngân hàng này đã hoàn tất đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký, chuẩn bị đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCOM trong quý II năm nay.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long - Kienlongbank cho biết thêm, nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn, đồng thời dự kiến quý II cổ phiếu ngân hàng sẽ giao dịch trên hệ thống Upcom nên ngân hàng sẽ giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức. Việc giữ lại cổ tức sẽ làm tăng giá trị sổ sách cổ phần của Kienlongbank, về dài hạn sẽ có lợi hơn cho cổ đông nên Kienlongbank sẽ không chia cổ tức trong năm 2016.

Ông Võ Quốc Thắng tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Ảnh: PV.

Trước đó, trong phần báo cáo hoạt động, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2016, tổng tài sản đạt hơn 30.400 tỷ đồng, tăng trên 20%, đạt 103,4% kế hoạch. Tổng huy động vốn tăng 24,06%, dư nợ tín dụng tăng 21,88%, giảm tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,13% xuống 1,06%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong năm qua của ngân hàng cũng tăng hơn ba lần so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt trên 151 tỷ đồng, sụt 60 tỷ đồng so với năm trước, chỉ đạt hơn 50% kế hoạch năm.


Ông Võ Văn Châu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Kienlongbank cho rằng, n ăm 2016 nhà băng đã xét miễn hoặc giảm lãi hơn 1.100 trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh với số tiền gần 220 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay để tăng sức cạnh tranh, trích lập các khoản dự phòng để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro tăng 85,3 tỷ đồng...


"Ngân hàng chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận để hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra", ông nói và cho biết dù năm qua ngân hàng không lãi như kế hoạch đề ra, nhưng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu quan trọng được giao, đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.


Trong năm 2017, ban lãnh đạo Kienlongbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng. Tổng tài sản 36.500 tỷ đồng, tổng vốn huy động 32.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay 24.700 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 8%. Riêng quý I năm nay, nhà băng này đã đạt trên 72 tỷ đồng tiền lãi.


Lệ Chi