Kiểm tra cùng BBC xem bạn sẽ thọ bao nhiêu

16/05/2018 03:05:34

Bạn dùng module trong bài để xem tuổi thọ của mình nhé, nhất là khi trên toàn cầu người ta sống lâu hơn trước khá nhiều.

Tuổi thọ trên toàn cầu tăng lên - người ra đời năm 2016 sẽ sống trung bình lâu hơn 7 năm so với người ra đời 25 năm trước đó.

Hãy gõ tuổi, giới tính và nơi bạn đang sống để biết tuổi thọ bạn hoàn toàn có thể đạt được nếu sống khỏe mạnh.