Khi các thanh niên thấy đi thang cuốn quá nhàm chán

21/11/2017 05:47:38

Nhận thấy sự nhàm chán khi đi thang cuốn, các thanh niên quyết định đi thang cuốn theo một phong cách không giống ai.