Khả năng có hạn nên "tai nạn" luôn chờ chực

19/04/2018 12:18:33

Khi khả năng bản thân có hạn tốt nhất bạn nên bỏ ý định thể hiện đi nếu không muốn nhận những tai nạn "tê tái".