Kết thúc tập trận "Lá chắn chung vùng Vịnh-1": Hiện diện nhiều vũ khí hiện đại

17/04/2018 10:59:57

Cuộc tập trận quân sự mang tên "Lá chắn chung vùng Vịnh-1" (Joint Gulf Shield-1) do Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tổ chức đã kết thúc ngày 16/4.