Hồng Quế khoe dáng sau khi giảm bảy kg

19/06/2018 12:26:26

Người mẫu gây chú ý khi xuất hiện trong buổi casting của nhà thiết kế Hà Duy ở Hà Nội, hôm 18/6.

<img class="displayAfterResize" alt="Hồng Quế khoe dáng sau khi giảm bảy kg" data-reference-id="25647951" src="https://vcdn-giaitri.vnecdn.net/2018/06/19/Ha-Vy-1529378202_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p class=&amp;quot;Normal&amp;quot;&amp;gt; Chuẩn bị cho show &amp;quot;The Harmony&amp;quot; vào ngày 30/6 tại Hà Nội, nhà thiết kế có buổi casting người mẫu. Hồng Quế (phải) và người mẫu Hạ Vy hỗ trợ anh chọn những chân dài phù hợp.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Chuẩn bị cho show "The Harmony" vào ngày 30/6 tại Hà Nội, nhà thiết kế có buổi casting người mẫu. Hồng Quế (phải) và người mẫu Hạ Vy hỗ trợ anh chọn những chân dài phù hợp.