Honda Vario 150 bản 2018 màu lạ ở Hà Nội

21/01/2018 07:33:01

Mẫu xe ga 150 phân khối nhập khẩu Indonesia về Việt Nam dịp cuối năm, thêm lựa chọn cho khách hàng Việt.

<img class="displayAfterResize" alt="Honda Vario 150 bản 2018 màu lạ ở Hà Nội" data-reference-id="25355953" src="https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2018/01/19/Honda-Vario-150-2018-0455-1516378595_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Honda Vario 150 phiên bản 2018 nhập khẩu Indonesia đầu tiên về Việt Nam.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Honda Vario 150 phiên bản 2018 nhập khẩu Indonesia đầu tiên về Việt Nam.

<img class="displayAfterResize" alt="Honda Vario 150 bản 2018 màu lạ ở Hà Nội" data-reference-id="25355954" src="https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2018/01/19/Honda-Vario-150-2018-0405-1516377208_680x0.jpg" class="left" data-component-caption="&amp;lt;p&amp;gt; Vario là tên gọi khác của Honda Click 125i tại thị trường Thái Lan. Mẫu xe ga dành cho Indonesia thiết kế hầm hố, hướng đến giới trẻ, không phân biệt giới tính.&amp;lt;/p&amp;gt;"/>

Vario là tên gọi khác của Honda Click 125i tại thị trường Thái Lan. Mẫu xe ga dành cho Indonesia thiết kế hầm hố, hướng đến giới trẻ, không phân biệt giới tính.