Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Hành chính công | Chính trị

13/07/2017 07:34:14

Chiều 12.7, tại Hà Nội, Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Hành chính công. Dự thảo Luật Hành chính công là sáng kiến làm luật duy nhất của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Thông tin về tình hình hoạt động của Ban soạn thảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công Trần Thị Quốc Khánh cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, Ban soạn thảo đã tiến hành 4 phiên họp nhằm xây dựng, cho ý kiến và tiếp thu vào dự thảo Luật.

Thường trực Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã luôn chủ động bám sát Kế hoạch số 03/KH-BSTDALHCC ngày 20.4.2017 xây dựng dự án Luật Hành chính công để xây dựng lịch trình công tác hàng tuần, hàng tháng; thường xuyên duy trì quan hệ công tác thông qua thư điện tử để các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập cập nhật kịp thời các thông tin cần thiết.

Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức xã hội tham gia hội thảo.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh chia sẻ: “Qua đợt khảo sát đánh giá ở các địa phương, dự án Luật Hành chính công nhận được sự ủng hộ rất lớn vì họ nhận thấy đây là một hành lang pháp lý, là cơ sở để các cấp các ngành quản lý đỡ lúng túng bởi nhiều quy định chồng chéo. Hành chính công là sử dụng quyền lực công để quản lý nhà nước và dịch vụ công, vì thế phạm vi vô cùng rộng lớn.


Tuy nhiên, Ban soạn thảo đã cố gắng để luật này không trùng lặp với các luật đã ban hành. Dự thảo Luật hành chính công chọn lọc những vấn đề vẫn đang nằm ở nghị định, nghị quyết của chính phủ, từ thực tiễn cuộc sống để nâng lên thành luật. Chúng tôi chọn hướng đi riêng để hoàn thiện pháp luật về quản lý điều hành trong nền hành chính quốc gia".

Tính đến 12.7, dự thảo Luật Hành chính công được xây dựng gồm 7 chương và 58 điều, quy định về các quy định chung (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các hành vi bị nghiêm cấm…); thủ tục hành chính công; quản lý dịch vụ công và cung ứng dịch vụ hành chính công; cải cách hành chính và chính phủ điện tử; kiểm soát hành chính công; mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hành chính công…

Các thành viên Ban soạn thảo nhấn mạnh, mục đích xây dựng dự án Luật Hành chính công nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc Hiến định về tăng cường quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xác định rõ mối quan hệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý và tham gia quản lý nhà nước; góp phần tạo hành lang pháp lý để khắc phục những bất cập của nền hành chính trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, tiếp thu các ý kiến đề xuất, góp ý của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, các luật gia, chuyên gia về lĩnh vực hành chính công để tiếp tục có những bổ sung, chỉnh sửa hợp lý trước khi đệ trình lên Chính phủ trong thời gian tới.