Hát không hay nhưng quan trọng là... thần thái!

13/02/2018 12:08:38

Tuy rằng hát không hay nhưng quan trọng là có được thần thái sẽ khiến người khác... bò lăn ra cười.