Giới thiệu bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

25/07/2016 08:58:37

Sáng 25-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Trần Đại Quang được bầu vào chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Sau đó Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự bầu Chủ tịch nước, sau đó bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ.

Ông Trần Đại Quang đã được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 11

Là Uỷ viên Trung ương các khoá X, XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.