Giải ngân vốn đầu tư công: 6 tháng ì ạch mới được 25,6% kế hoạch

05/07/2017 08:14:03

Kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch Quốc hội quyết định

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để thúc đẩy nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ không hài lòng với tiến độ giao vốn và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017. Theo Phó Thủ tướng, điều này làm ảnh hưởng rất tiêu cực tới việc làm, thu ngân sách Nhà nước, tăng trưởng kinh tế và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.


Sở dĩ Phó Thủ tướng đánh giá như vậy vì t heo báo cáo của Bộ KH&ĐT, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 (không bao gồm trái phiếu Chính phủ) là 307.150 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, vốn đã giao kế hoạch là 303.075,66 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 125.625,66 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch, vốn cân đối ngân sách địa phương là 177.450 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Số vốn còn lại Bộ KH&ĐT chưa giao là 4.074,34 tỷ đồng, bằng 1,3% kế hoạch, trong đó chủ yếu bao gồm 3.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (hiện Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan).

"Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ với các địa phương tháng 6/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và coi đây là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến hạn định vào tháng 10/2017, đơn vị nào, địa phương nào không giải ngân thì sẽ điều động vốn cho đơn vị khác”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Theo Bộ KH&ĐT, nguyên nhân giao chậm trễ vốn TPCP là do quy định, điều kiện để bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm cho dự án khởi công mới là phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 30/10 của năm trước năm kế hoạch, mà các dự án khởi công mới đề xuất bố trí kế hoạch năm 2017 nguồn vốn TPCP đều có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2016.

Ngoài ra, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, sau nửa năm đã phát hành được 3/4 số lượng TPCP để huy động vốn cho thực hiện các công trình, dự án, nhưng việc giải ngân lại đang chậm trễ như nêu trên./.