Đức Phúc náo loạn "Ơn giời cậu đây rồi", trưởng phòng Trường Giang vã mồ hôi

14/01/2018 12:33:37

Một trưởng phòng dạn dày kinh nghiệm như Trường Giang cũng phải nhiều lần "câm nín" trước "thằng bạn thân" Đức Phúc.