Đùa với lửa và cái kết "khét lẹt"

14/11/2017 04:32:01

Chắc các thanh niên này chưa được nghe câu “đừng đùa với lửa“ nên mới tự tin như thế này.