Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh

19/05/2017 10:22:10

Đã bảo là "Chuẩn không phải Chỉnh" rồi mà cứ "lầy" thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ.