Đôi lúc "hay không bằng hên" đâu các thím!

13/02/2018 10:39:27

Có những khoảnh khắc hoàn hảo lại đến từ những tình huống mà chúng ta không thể ngờ tới được.