Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ người trên trái đất nhảy lên cùng lúc?

24/06/2016 05:55:55

Rhett Allain đưa ra kết luận rằng khi 7 tỷ người cùng nhảy lên sẽ làm cho tốc độ quay của trái đất tăng lên khoảng 2,6x10^13 m/s, đồng nghĩa với việc trong một giây, trái đất sẽ di chuyển thêm được khoảng 1% bán kính của một nguyên tử hydro. Điều này sẽ làm rút ngắn thời gian một ngày trên trái đất, nhưng sự thay đổi

Hiện có hơn 7 tỷ người trên toàn cầu. Đã bao giờ bạn từng hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu 7 tỷ người này nhảy lên cùng một lúc?


Theo thống kê đến hết năm 2013, toàn cầu có dân số 7,183 tỷ người, với tổng trọng lượng cơ thể ước tính 363 tỷ kg. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ dân số trên toàn cầu nhảy lên cùng một lúc?


Theo kết quả nghiên cứu của nhà Rhett Allain, giáo sư vật lý tại Đại học Đông Nam Louisiana (Mỹ), bởi vì dân số trên thế giới trên thế giới được phân bổ rải rác trên bề mặt hình cầu của trái đất , do vậy nếu tất cả mọi người trên trái đất nhảy lên tại chỗ thì sẽ không có điều gì xảy ra, do những lực tác động gây ra bởi lực nhảy của toàn thể dân số địa cầu sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, kết quả không có lực tác động nào ảnh hưởng đến trái đất.


Nếu toàn thể 7 tỷ người trên trái đất tập hợp một chỗ và nhảy lên đồng thời sẽ khiến trái đất quay nhanh hơn


Tuy nhiên, trong trường hợp 7 tỷ người trên trái đất cùng tập hợp tại một nơi thì mọi chuyện sẽ khác.


Sử dụng định luật bảo toàn động lượng và năng lượng, Rhett Allain đã tính toán xem điều gì sẽ xảy ra với khối lượng 6 triệu tỷ tỷ (10^24) kg của trái đất. Để đơn giản, Allain đặt ra giả thuyết mỗi người sẽ nhảy lên độ cao trung bình 30cm và tất cả đều nhảy lên cùng chính xác một thời điểm.


Tuy nhiên, sự thay đổi này chỉ diễn ra khi 7 tỷ người đang rời chân khỏi mặt đất, và khi họ đồng thời đáp xuống mặt đất, vận tốc quay của trái đất sẽ trở lại như cũ.


“Sau khi tất cả nhảy lên, mọi người sẽ lại đáp xuống mặt đất và mọi thứ sẽ trở lại như cũ”, Allain cho biết.

Điều này cũng giống như khi nối 2 vật thể khác biệt nhau về khối lượng bằng một lò xo. Nếu kéo 2 vật thể này ra xa nhau và thả chúng ra đồng thời, lực co của lò xo sẽ kéo chúng lại với nhau. Mặc dù vật thể có khối lượng nhỏ hơn sẽ di chuyển nhiều hơn so với vật thể có khối lượng lớn hơn, nhưng cả 2 đều di chuyển.

“Trái đất và toàn thể 7 tỷ người trên địa cầu cũng tương tự như 2 vật thể trong ví dụ này. Trong đó, lực hấp dẫn đóng vai trò như chiếc lò xo”, Allain giải thích thêm.


Bên cạnh đó, do tổng khối lượng của  7 tỷ người trên toàn cầu quá nhỏ so với tổng trọng lượng của trái đất, nên tác động từ cú nhảy của 7 tỷ người không đủ mạnh để gây ra chấn động trên bề mặt địa cầu, giống như những trận động đất lớn.


T.Thủy


​Theo Dantri