Đẩy mạnh phát triển hạ tầng điện hạt nhân

03/12/2014 04:19:08

Tại Hội thảo “Điện hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” do Cục Năng lượng Nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử - cho biết, hiện tất cả 36 nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân đã được Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành để trình phê duyệt.

CôngThương

Với mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Chính phủ đã phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhằm bảo đảm tính sẵn sàng về cơ sở hạ tầng cần thiết cho các giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Về công tác triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tư vấn Nga đã hoàn thiện hồ sơ phê duyệt địa điểm trong năm 2013. Với dự án Ninh Thuận 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành hồ sơ phê duyệt địa điểm. Hiện nay, dự án hạ tầng phục vụ thi công Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận (bao gồm: đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước vận hành và thi công, khu nhà ở, làm việc tại công trường, hàng rào tạm cho hai dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2) đang được chủ đầu tư chuẩn bị khẩn trương. Trong đó, hệ thống cấp nước và cấp điện sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014. Riêng trụ sở Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Trung tâm đào tạo Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; khu nhà ở cho nhân viên vận hành và các chuyên gia nước ngoài; các cơ sở hạ tầng khác đang được các nhà thầu khảo sát, lập thiết kế để trình duyệt, làm cơ sở tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng vào đầu năm 2015.

Bên cạnh đó, hồ sơ thành lập trung tâm quan hệ công chúng về điện hạt nhân cũng  đang được hiệu chỉnh, sớm hoàn thiện tổ chức thẩm tra, trình duyệt trong quý IV năm nay.

PHẢN HỒI