Đây là 6 quy luật tâm lý mà ai cũng vô thức làm nhưng chẳng hiểu tại sao, đúng nhất là số 2!

11/07/2018 03:40:22

Những việc dưới đây đều được bạn thực hiện một cách vô thức ngày qua ngày, thế nhưng tại sao điều đó lại xảy ra thì chẳng mấy ai biết cả.

Bạn thường vô thức thực hiện một loạt các hành động hàng ngày mà không rõ tại sao bản thân lại làm như vậy? Hóa ra, chúng đều xuất phát từ phản ứng tâm lý mà bạn chỉ có thể hiểu rõ nguyên do nếu đọc những khám phá dưới đây.

1. Vặn nhỏ loa hoặc tắt hẳn nhạc khi chạy xe ở cung đường lạ