Đáp án bài toán ốc sên lớp 4

14/02/2018 06:00:53

Bài toán trong đề thi MIMO dành cho học sinh lớp 3-4 của Malaysia khiến nhiều người không thể đưa ra đáp án đúng.

Thứ tư, 14/2/2018 | 06:00 GMT+7


Thể dục trí não với bài toán ốc sên lớp 4


Đề bài:

Một con ốc sên leo lên bức tường cao 35m. Ban ngày nó bò được 7m, nhưng ban đêm lại tụt xuống 4m so với vị trí leo được vào ban ngày. Biết con ốc bắt đầu leo ở vị trí cách mặt đất 2m.

Tổng quãng đường mà con ốc sên đã di chuyển để lên đỉnh bức tường là bao nhiêu?

Ảnh minh họa: PinArt


Đáp án: 105m.

Bức tường cao 35m. Ban đầu con ốc sên ở vị trí cách mặt đất 2m. Suy ra con ốc cần bò thêm 35 - 2 = 33m nữa để đến đích.

Mỗi ngày con ốc sên bò lên được 7m nhưng ban đêm lại tụt xuống 4m. Suy ra tổng quãng đường di chuyển của con ốc trong một ngày là 7 + 4 = 11m. Và chiều cao thực tế con ốc leo lên được là 7 - 4 = 3m một ngày.

Để leo hết 33 mét còn lại của bức tường, con ốc phải mất 10 ngày, trong đó 9 ngày đầu nó leo được 3 x 9 = 27m. Ngày cuối cùng nó chỉ phải leo 6m còn lại.


Vậy tổng quãng đường con ốc di chuyển để lên tới đỉnh bức tường là
11 x 9 + 6 = 105m.


Dương Tâm