Đánh giá học sinh tiểu học được lượng hóa thành A, B, C

28/08/2016 03:37:02

- Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh  tiểu học để xin ý kiến góp ý của toàn xã hội. 

Đời sống - Đô thị

Bài kiểm tra tiểu học sẽ tính theo thang điểm 10 và không cho điểm 0. Ảnh ĐH.


Thông tư số 30 ban hành năm 2014 của Bộ GD-ĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học (nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, qua 2 năm học triển khai thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 đang gặp phải một số bất cập, hạn chế.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đã công bố Dự thảo sửa đổi Thông tư thay thế Thông tư 30 với những nội dung sau:

Về đánh giá thường xuyên: Giữ quy định đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không dùng điểm số nhưng Thông tư sửa đổi không quy định hàng tháng giáo viên phải ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Giáo viên được quyền chủ động khi nào nhận xét bằng lời, khi nào viết nhận xét vào vở hoặc sổ cá nhân cho phù hợp.

Về hồ sơ đánh giá: gồm Học bạ của học sinh và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (thay sổ theo dõi chất lượng giáo dục) .

Để giúp cha mẹ học sinh  nắm bắt mức độ học tập rèn luyện của con em, Thông tư bổ sung, tổng hợp đánh giá thường xuyên bằng lượng hóa thành các mức A, B, C vào giữa và cuối mỗi học kì.

Do đó, mức A là nắm vững kiến thức, thành thạo kĩ năng, vận dụng linh hoạt kiến thức kĩ năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, hứng thú với môn học hoặc hoạt động giáo dục; Mức B là nắm được kiến thức, có kĩ năng, biết vận dụng kiến thức kĩ năng, hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học hoặc hoạt động giáo dục; Mức C là chưa nắm được kiến thức, thiếu hụt kĩ năng, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học hoặc hoạt động giáo dục.

Về năng lực, phẩm chất, giữa học kì và cuối học kì, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên để đánh giá mức độ hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh theo các mức sau:

Mức A là nhận thức đầy đủ, làm tốt, hứng thú, tự tin; Mức B là nhận thức được, làm được, chưa thật hứng thú, chưa thật tự tin; Mức C là nhận thức chưa đầy đủ, chưa làm được, chưa hứng thú, thiếu tự tin.

Đánh giá định kì kết quả học tập được thực hiện đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc bằng bài kiểm tra. Bài kiểm tra thực hiện vào cuối học kì I và cuối năm học. Riêng đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II.

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Về khen thưởng: Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: Có kết quả đánh giá các môn học, các năng lực, phẩm chất đạt mức A; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn đạt 9 điểm trở lên.

Học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện: Kết quả đánh giá có ít nhất 50% các môn học đạt mức A, các môn học còn lại đạt mức B; các năng lực, phẩm chất đạt mức A hoặc mức B; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên.

Học sinh có thành tích vượt trội hay có tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và được tập thể lớp công nhận.