Đàn gà bay ào ào như chim ở Trung Quốc

21/08/2017 10:00:09

Chuyện lạ - Hàng trăn con gà bay như chim sau khi người nông dân thổi còi gọi chúng.