Cuồng Jack Ma, trí tuệ của những kẻ ngu xuẩn

14/11/2017 07:01:02


Nhiều người trẻ Việt nam đang phát cuồng vì Jack Ma đến Việt nam. Các bạn cuồng Jack vì nghĩ đó là một tấm gương làm giàu tự thân trong một nước CHXHCN China giống CHXHCN Việt Nam để làm tấm gương noi theo. Các bạn
nlên biết rằng:
1. Jack Ma thành công nhờ sự bảo trợ của chính phủ China trong việc cấm các cty công nghệ phương tây như FB và Google hoạt động tại China, song lại dốc vốn hỗ trợ các cty công nghệ China như Baidu hoạt động. Alibaba của Jacma là cánh cửa thông duy nhất giữa thương mại điện tử giữa China và phần còn lại của thế giới. Nghĩa là người tiêu dùng thế giới tìm hàng China qua Alibaba và người China cũng tìm hàng thế giới qua Alibaba.
Văn hoá xã hội China tẩy chay các sp cùng loại Alibaba của phương Tây như Amazon, Ebay. Nếu để cạnh tranh sòng phẳng, Alibaba sẽ bị Amazon đè bẹp vì Alibaba bắt chước Amazon và ra đời rất sau khi Amazon đã trở thành một đế chế.