Cuộc sống của những người chăm sóc hoa thuê dịp Tết ở Sài Gòn

15/02/2018 05:53:24

Làm thời vụ trong khoảng 3-5 tháng, những người chăm sóc hoa thuê tìm đến TP HCM với hy vọng kiếm tiền trang trải cho gia đình dịp Tết.