Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam

21/08/2017 12:02:41

Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.