Cổ phiếu FPT Telecom sắp lên sàn Kinh Doanh

09/12/2016 11:33:27

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Hơn 137 triệu cổ phiếu của FPT Telecom sẽ có mã giao dịch chứng khoán là FOX. VSD sẽ nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên bắt đầu từ ngày 08/12/2016. Trước đó, từ ngày 21/11, FPT Telecom đã thông báo ngừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu. Việc chuyển nhượng sẽ được tiếp tục thực hiện khi cổ phiếu của công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM.

Tính đến 30/09, FPT Telecom có vốn điều lệ 1.246,2 tỷ đồng, trong đó, SCIC nắm 62,5 triệu cổ phiếu (50,16%), Tập đoàn FPT nắm giữ 56,88 triệu cổ phiếu (45,64%), còn lại gần 5,2 triệu cổ phiếu (4,18%) thuộc về các cổ đông khác và 30.015 cổ phiếu quỹ. Là một trong mười khoản đầu tư được Chính phủ yêu cầu phải thoái hết vốn, đưa cổ phiếu FPT Telecom lên sàn giao dịch là một bước đệm quan trọng để thực hiện kế hoạch này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT Telecom đạt gần 4.942 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 719 tỷ đồng, tăng gần 6%. Vào đầu tháng 6, FPT Telecom cũng đã thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng mỗi cổ phiếu).

Được thành lập ngày 31/1/1997, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khởi đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam – TTVN".

Sau hơn 18 năm hoạt động, FPT Telecom trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu với trên 5.000 nhân viên, 60 chi nhánh trong và ngoài nước. Năm 2016, FPT Telecom đã khai trương Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom mở rộng chuẩn Uptime TIER III với quy mô lớn nhất miền Nam. Được cấp phép triển khai thử nghiệm mạng 4G taị Việt Nam.


Minh Sơn