Có gì bên trong tấm chắn nắng ôtô của các hãng xe

19/04/2018 11:46:06

Cấu tạo cơ bản tấm chắn nắng gồm bộ khung, lớp đệm và lớp bọc, mỗi hãng sử dụng chất liệu khác nhau cho các bộ phận bên trong.