Clip: Ông Obama trích tục ngữ Việt Nam trong phát biểu

24/05/2016 07:50:44

Ông Barack Obama đã trích tục ngữ của Việt Nam trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.