Clip: Đừng dại dột "chọc giận" lũ động vật

20/11/2017 05:54:28

Đừng nghĩ động vật không bao giờ tấn công con người, một khi chọc giận chúng thì hậu quả là khó đỡ hết sức.