Chưa có chủ trương, quyết định xây cáp treo xuyên hang Sơn Đoòng

20/01/2017 01:55:15

GD&TĐ - Ngày 20/1, Ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình - khẳng định: Việc xây dựng cáp treo xuyên hang Sơn Đoòng và 12 sân golf gần đó được dư luận và các phương tiện truyền thông thông tin là là chưa có cơ sở. Đến nay tỉnh Quảng Bình chưa có chủ trương, quyết định nào liên quan đến vấn đề này…

Việc các tổ chức, cá nhân khảo sát, nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là một việc làm bình thường. Còn xây dựng một công trình như vậy phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải được đánh giá tác động môi trường, phải được sự đồng ý của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và ý kiến của UNESCO.

Ông Hồ An Phong khẳng định: Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có diện tích 123.300 ha có nhiều vị trí hiểm trở không thể đi lại được thì việc xây dựng tuyến cáp treo là có thể. Còn việc làm cáp treo xuyên hang, bất cứ hang nào kể cả hang Sơn Đoòng là không thể làm được và nếu làm được thì cũng không thể chấp nhận được.

Trả lời báo chí về vấn đề này, bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) - cho rằng: Mọi hoạt động ảnh hưởng, tác động tới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung và hang Sơn Đoòng nói riêng cần lập thành dự án và tuân thủ quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy định tại Công ước Di sản Thế giới, pháp luật về di sản văn hóa và quy định pháp luật khác của Việt Nam có liên quan.

Quan điểm của Bộ VH-TT-DL là bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn đi đôi với việc phát huy giá trị của di sản, phục vụ con người, mang lại lợi ích về kinh tế.

Hiện tại, Bộ VH-TT-DL cũng đã thống nhất về chủ trương nghiên cứu, khảo sát và lập dự án này để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Bình cần lưu 2 vấn đề khi lập dự án đó là việc phối hợp với chủ đầu tư lập dự án cụ thể gắn với nội dung đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng tuyến cáp treo nói trên theo 8 nguyên tắc cơ bản nêu trong Tài liệu tư vấn về Di sản Thế giới - Đánh giá môi trường của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN).

Dự án sau khi hoàn thiện cần được gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin ý kiến Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO và IUCN thẩm định theo quy định tại Đoạn 172 Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới…