Chính phủ bàn đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

29/11/2016 11:16:31

Tại buổi họp báo Chính phủ tối 29/11, đề cập công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ đã bàn đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trong đó có ba nhóm giải pháp quan trọng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhóm giải pháp thứ nhất là về công tác chính trị tư tưởng. Đây là nhóm giải pháp, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức mẫu mực, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường rà soát, kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là người đứng đầu phải nêu gương.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai rộng rãi cho toàn Đảng, toàn dân nhưng trước hết, cán bộ, công chức phải làm gương mẫu mực.

Nhóm giải pháp thứ hai là về cơ chế chính sách. Thủ tướng đã giao các ban, ngành, địa phương quan tâm xây dựng thể chế, tránh “lợi ích nhóm” trong xây dựng thể chế; hoàn thiện chính sách, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, tránh tình trạng một việc giao cho nhiều cơ quan, chồng chéo, đan xen. Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, phân định rõ ràng, gắn với trách nhiệm kiểm tra, giám sát, trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời xây dựng cơ chế để kiểm soát quyền lực.

“Theo phản ánh của báo chí, nhiều bộ, ngành, địa phương khi trả lời về công tác cán bộ thì “đúng quy trình” nhưng vấn đề là quy trình như thế nào? Do đó cần công khai, minh bạch để có sự giám sát của báo chí, người dân về công tác cán bộ; tập trung xây dựng quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các bộ, ngành, địa phương theo tinh thần tinh giản biên chế, gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tự chủ,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Nhóm giải pháp thứ ba được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề cập là hướng đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức. “Liên quan các vụ việc cán bộ đánh người thời gian qua, đó là việc chúng ta lên án. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, không thể chấp nhận hành vi thiếu văn hóa, thiếu gương mẫu như thế. Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngoài việc xây dựng Nghị định về về văn hóa từ chức thì phải quy định về văn hóa ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tránh tình trạng “bắn chỉ thiên.”

Các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng phải thực hiện đúng lời hứa trước Quốc hội, trước cử tri cả nước. Chính phủ và các bộ, ngành đang cố gắng hoàn thiện đề án để dự kiến triển khai ngay đầu năm 2017,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.