Các mức phạt với người bất hiếu dưới triều Nguyễn

17/02/2018 01:37:14

Triều Nguyễn dưới thời vua Gia Long coi hành vi bất hiếu là một 10 tội đại ác, ngang hàng với mưu phản, đại nghịch...


Theo sách Khâm định Đại nam Hội điển sự lệ , h ình phạt thời kỳ này quy định con cháu đánh ông bà, cha mẹ và vợ cả, vợ lẽ đánh ông bà, cha mẹ chồng đều bị chém đầu ngay.


Nếu đánh chết nạn nhân, người có hành vi bất hiếu sẽ bị xử tội lăng trì (xẻo từng miếng thịt cho đến chết); nếu do lầm lỡ, vô ý thì bị xử đánh 100 cái bằng sợi mây lớn, đưa đi đày ở nơi xa, suốt đời không được về nhà. Trường hợp làm bị thương, người gây tội bị phạt đánh 100 cái bằng sợi mây lớn, đày 3 năm.

Người phạm tội không được bỏ tiền để chuộc lỗi.

Dưới triều Nguyễn, con cháu ra tay đánh ông bà bị xử phạt nặng. Ảnh tư liệu.


Người nào chưa hết tang cha mẹ mà bỏ áo tang, mặc áo thường, quên lòng thương xót, vui vẻ đi dự yến tiệc bị phạt đánh 80 cái bằng sợi mây lớn. Nếu là quan lại, cha mẹ chết phải về chịu tang, lại nói dối là tang ông bà, chú bác và anh chị để không về thì bị phạt đánh 100 cái bằng sợi mây lớn, bãi chức dịch.


Triều Nguyễn cũng quy định, các quan viên có ông bà, cha mẹ tuổi 80 trở lên và có bệnh tật nguy kịch, nhà không con trai khác hầu nuôi mà bỏ ở nhà đi nhậm chức thì bị phạt đánh 80 cái bằng sợi mây lớn, bắt phải chăm sóc. Nếu người nào có ông bà, cha mẹ, hoặc chồng phạm vào tội phải xử tử, bị giam cấm mà vui vẻ dự yến tiệc, làm trò cũng bị phạt đánh 80 cái bằng sợi mây lớn.

Bên cạnh việc xử phạt, triều Nguyễn cũng cho phép những viên quan có cha mẹ lớn tuổi bị bệnh nặng được nghỉ phép về quê chăm sóc, chờ hết tang có thể bổ dụng lại.