Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói về 3 thành công và 5 thành tựu của năm 2017

13/12/2017 03:10:27

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh 3 thành công và 5 thành tựu của Việt Nam trong năm 2017 tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) sáng nay.


Sau phiên thảo luận của các đối tác phát triển, các chuyên gia trong và ngoài nước tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã một lần nữa vui mừng thông báo về những kết quả rất đáng khích lệ của nền kinh tế trong năm 2017.

“Có 3 thành công và 5 thành tựu nổi bật”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Về thành công, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lớn nhất là kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định thành công, nhờ đó đã thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những thay đổi khó lường của bối cảnh quốc tế.

Cụ thể, lần đầu tiên sau nhiều năm đạt và vượt cả 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quốc hội đề ra, như tăng trưởng GDP đạt 6,7%; lạm phát được kiểm soát, CPI ở mức dưới 4%; tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế ở mức hợp lý, cả năm dự kiến khoảng 16-18%...

Thành công thứ hai, đó chính là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. “Đây là sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đã đem lại những chuyển biến tích cực trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.


Còn thành công thứ ba, đó chính là củng cố thành công lòng tin của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế vào sự ổn định và phát triển đất nước. Và điều này được thể hiện qua con số đăng ký doanh nghiệp đạt mức ấn tượng, cả năm ước đạt 125.000 doanh nghiệp; qua con số tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng mạnh, lên tới trên 33 tỷ USD trong 11 tháng qua.

Nói về thành tựu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, thành tựu lớn nhất của Việt Nam trong năm qua chính là thành tựu kinh tế. Cụ thể, đã có sự tăng trưởng toàn diện trên mọi lĩnh vực. Ngoài tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 6,7%, các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã nhấn mạnh đến việc kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm nay tăng trưởng mạnh, dự kiến đạt trên 210 tỷ USD…

Bên cạnh đó, năng suất lao động của toàn nền kinh tế 2017 cũng đã được cải thiện; môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quớc gia có nhiều tiến bộ…

Cùng với thành tựu kinh tế, Việt nam cũng đã đạt được các thành tựu to lớn về xã hội. Thành tựu về cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng rất đáng ghi nhận.

“Năm 2017 cũng ghi dấu những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện những chính sách lớn về cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược. Và thành tựu thứ năm là đã giữ vững an ninh, chính trị”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã hồ hởi nói như vậy với các đối tác phát triển.

Tuy vậy, vị đồng chủ trì Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 cũng đã thừa nhận rằng, mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trong năm 2017, song nền kinh tế vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và đứng trước nhiều khó khăn, tháh thức cần có những giải pháp căn bản và quyết liệt để giải quyết trong năm 2018.

Đó là quá trìnhh cơ cấu lại nền kinh tế diễn ra chậm; chất lượng tăng trưởng kinh tế tuy đã có cải thiện một bước nhưng vẫn ở mức thấp so với yêu cầu; pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành nhưng mới dừng ở cấp Trung ương, chậm đi vào cược sống, chưa được triển khai cụ thể và hiệu quả ở các cấp cơ sở…

“Năm 2018, phải tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế và trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, phải tập trung các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng mạnh mẽ hơn, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.