Bộ GD&ĐT sửa đổi quy định đánh giá học sinh tiểu học

05/08/2016 02:12:09

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng việc thực hiện thông tư 30 quy định cách đánh giá học sinh tiểu học, còn một số tồn tại, hạn chế.

Ảnh minh họa

Sáng nay, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu ở 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Một trong những nội dung của Hội nghị là đánh giá thông tư 30 qua quá trình thực hiện.

Thông tư 30 (có hiệu lực từ 15/10/2014) quy định cách đánh giá học sinh tiểu học. Thay vì dùng điểm số, giáo viên sẽ nhận xét kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, thông tư 30 đã đi vào cuộc sống, hầu hết giáo viên đều nhận thức được tính nhân văn, những quan niệm mới của Thông tư 30.

Giáo viên đã thay đổi, chuyển từ việc đánh giá nặng về kiến thức sang đánh giá toàn diện học sinh về cả năng lực và phẩm chất, chuyển từ đánh giá kết quả, chú trọng về điểm số sang nhận xét đánh giá quá trình học tập của học sinh, nhằm giúp học sinh học ngày càng tiến bộ và học tốt hơn…. Cách đánh giá mới đã góp phần điều chỉnh cách dạy và học trong trường tiểu học.


Học sinh đã bước đầu biết cách tự đánh giá bản thân mình và biết nhận xét góp ý cho bạn; Cán bộ quản lý, bước đầu đã quan tâm hơn đến việc tạo điều kiện cho giáo viên giúp đỡ, hỗ trợ học sinh phát huy tính tích cực trong học tập.

Ngoài ra, thông tư 30 đã góp phần giảm tình trạng dạy thêm, học thêm; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

Tuy nhiên, về thực hiện Thông tư 30 còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, vẫn còn cán bộ quản lý, giảo viên, cha mẹ học sinh định kiến việc đánh giá học sinh chỉ thông qua điểm số thì mới chính xác. Chưa thấy sự khác biệt giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.

Giáo viên còn khó khăn là mất nhiều thời gian để viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Khả năng viết nhận xét còn hạn chế.

Công tác quản lí ở một số trường chưa thay đổi kịp thời đồng bộ với đổi mới cách dạy, cách học và còn nhiều hồ sơ, sổ sách, gây áp lực giáo viên trong việc đổi mới đánh giá học sinh.

Lãnh đạo Bộ cho biết, sẽ sửa đổi bổ sung một số điều thực hiện thông tư 30; Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:

Chỉ đạo tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; giúp các cấp quản lý quy định hồ sơ hợp lý, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên tập trung vào hoạt động chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện, được vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học, vùng miền; thực hiện theo khả năng  cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục.