Bà Hứa Thị Phấn phải trả lại 3.657 tỷ đồng cho TrustBank

10/01/2017 05:47:40

Bà Phấn chuyển nhượng bán cổ phần của TrustBank cho ông Danh có nội dung và hình thức vi phạm pháp luật.


Đưa ra bằng chứng về việc Hợp đồng và các phụ lục chuyển nhượng cổ phần của TrustBank từ nhóm bà Phấn cho nhóm ông Danh có nội dung và hình thức vi phạm pháp luật , luật sư Hải Hà cho rằng TrustBank khi bàn giao quyền điều hành cho ông Danh thì tổng nợ mà TrustBank chưa thu hồi của bà Phấn và nhóm Phú Mỹ của bà Phấn đã lên tới 4.546.390.000.000 đồng. Và tài sản bảo đảm cho khoản vay này là khu đất tại Quận 2 và Nhà Bè.

Sở dĩ nhóm bà Phấn chuyển nhượng Trustbank cho nhóm ông Danh là có khoản nợ khó đòi và Trustbank mất thanh khoản nên đi tìm người chuyển nhượng gấp. Bởi vậy ngày 6/6/2012 khi chưa có cổ đông nào ủy quyền nhưng ông Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch T rustbank ) đã ký Biên bản thỏa thuận việc chuyển giao 252.110.151 cổ phần Trustbank cho nhóm ông Danh. Ông Toàn cùng với các cổ đông khác đã ký khống vào hồ sơ mua bán chuyền nhượng Trustbank và giao cho ông Hà Văn Thắm (nguyên lãnh đạo NH Đại Dương). (Ông Thắm lại là người giới thiệu ông Danh để ông Danh nhận hợp đồng chuyển nhượng này từ nhóm bà Phấn- PV)

Theo luật sư Hà Hải, ông Toàn đại diện nhóm cổ đông bán cổ phần nhưng không có danh sách đính kèm các cổ đông, không có ủy quyền. Và bà Phấn là nguời đại diện chuyển nhượng cổ phần TrustBank cho nhóm ông Danh, nhưng ông Toàn lại ký Biên bản thoả thuận ngày 6/6/2012 ký chuyển giao cổ phần. Do đó hồ sơ chuyển nhượng không có giá trị pháp lý vì hình thức hợp đồng vi phạm quy định pháp luật , người ký văn bản không đủ thẩm quyền đồng thời không có văn bản ủy quyền.


Sau khi ký chuyển nhượng cổ phần, ông Danh thanh toán tiền thì nhóm bà Phấn đã không chuyển giao các tài sản tại Q.2 và Nhà Bè cho nhóm ông Danh với lý do do nhóm ông Danh chưa thanh toán hết số tiền còn lại là không có căn cứ. Như vậy nhóm bà Phấn vì nợ Trustbank không trả được nên cho dù biết không thể thực hiện được cam kết chuyển giao tài sản cho nhóm ông Danh nhưng vẫn ký Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ . Điều này chứng minh cho lời khai của ông Danh tại cơ quan điều tra ông cho rằng mình bị bà Phấn lừa dối là có cơ sở .


Ngoài ra theo nhóm luật sư bào chữa cho ông Danh, dòng tiền 3.581 tỷ trả cho nhóm bà Phấn cũng là vật chứng vụ án . Toàn bộ số tiền này đã được cơ quan điều tra chứng minh là vi phạm pháp luật , là vật chứng của vụ án nhưng Bản án sơ thẩm chỉ tuyên thu hồi một phần là không đúng quy định pháp luật . Bởi vậy chúng tôi cho rằng toàn bộ số tiền 3.581 tỷ và 79 tỷ tiền lãi mà nhóm ông Danh trả cho nhóm bà Phấn phải được thu hồi giao cho VNCB.


Yên Trang