Ảnh động: Tình huống "rơi não" của hội chị em tăng động

23/09/2017 05:57:46

Thật sự không biết dùng từ gì để miêu tả được hội chị em trong các tình huống "tăng động" này nữa.